Szkolenia

ROGER systemy kontroli dostępu RACS5 ver. 2.0.

Koszt szkolenia:

150 zł netto/osoba

Agenda szkolenia

09:00 - 11.00

Rozpoczęcie szkolenia.
Omówienie systemu Racs5 v 2.0. oraz aplikacji RogerVDM

11:00 - 11.15

Przerwa kawowa.

11:15 - 12.45

 • Omówienie zasad połączeń zestawów demo
 • Konfiguracja MS SQL server
 • Instalacja aplikacji VISO i tworzenie bazy danych
 • Instalacja i konfiguracja usług RogerSVC

Konfiguracja wysokopoziomowa – podstawy:

 • Kreator kontrolera
 • Konfiguracja niskopoziomowa z poziomu aplikacji VISO
 • Kreator przejścia – budowa przejścia jedno i obustronnie kontrolowanego
 • Test konfiguracji za pomocą Monitorowania online

 

12:45 - 13.00

Przerwa kawowa.

13:00 - 15.00

 • Ręczna edycja przejścia i punktu identyfikacji
 • Tworzenie Harmonogramów
 • Tworzenie Uprawnień do przejść
 • Tworzenie Grupy użytkowników i przydzielenie uprawnień
 • Ręczna Synchronizacja ustawień
 • Kreator Osoby On-line
 • Ręczne dodanie Osoby z Uprawnieniem indywidualnym
 • Zarządzanie Uprawnieniami i Użytkownikami
 • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania

 

15:00 - 16.00

 • Sterowanie trybem drzwi (Harmonogram, Identyfikacja, przyciski funkcyjne)
 • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym (wielofunkcyjna linii wejściowa)
 • Automatyka: tworzenie i sterowanie Węzłem automatyki
 • Przezbrajanie i integracja z systemem alarmowym
 • Podmiana uszkodzonego urządzenia

UWAGA: Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie własnych laptopów z:
 • Windows 7 64 bit lub wyższym
 • sprawnymi kartami sieciowymi LAN i WIFI
 • zainstalowanymi aktualizacjami Windows
 • zainstalowanym NET Framework 3.5 oraz 4.8
 • uprawnieniami Administratora Windows (niezbędne do instalacji oprogramowania)

Wymagana będzie instalacja MS SQL Express server. Zalecana jest instalacja we własnym zakresie.

Zapisz się na szkolenie!

Scroll to Top